اولین سمپوزیوم بین المللی مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا

b_250_200_16777215_00_images_sampoziom.jpg

به اطلاع میرساند:اولین كنگره بین المللی "مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنوا " مورخ 16 مهرماه 1395 برگزار خواهد شد.

رئيس سمپوزيوم دکتر گیتا موللی ، استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی هستند و سمپوزیوم زير نظر مستقيم محققان و انديشمندان بين المللي میباشد.

برگزار کنندگان سمپوزیوم:
مركز فرانك با همکاری انجمن علمی دانشجویی کودکان استثنایی دانشگاه خوارزمی ،انجمن علمی دانشجویی روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه علوم بهزیستی، کانون ناشنوایان ایران، موسسه حمایت از افراد افت شنوایی (محاش) ،انجمن پروانه ها(ویژه والدین کودکان کم شنوا)،انجمن گفتارنشانه دارفارسی و شرکت فرانک میرزاحسابی

سه اصل طلایی در موفقیت کودکان کم شنوا-ناشنوا (تشخیص،تجویز کمک افزار شنوایی و مداخله زودهنگام ) موضوع اصلی سمپوزیوم خواهد بود .

شرکت در این سمپوزیوم برای علاقمندان و عموم آزاد است.