آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده به طور فوق العاده نوبت اول 1400

b_250_200_16777215_00_images_1400_incd_agahi1400.JPG
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول کانون ناشنوایان ایران به شماره ثبت ۴۸۶ بدینوسـیله از کلیه اعضای اصلی کانون ناشـنوایان ایران دعوت به عمل می آید ، در جلسـه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول که در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ رأس سـاعت ۱۴ تا ۱۷ به نشـانی : تهران ، شهرک غرب ( میدان صنعت ) ، بلوار پاکنژاد ، بلوار دریا به سمت شرق ، خیابان موج ، پلاک ۱۱ ، با دستور جلسات زیر برگزار می گردد ؛ شرکت نمایند . همچنین به علت شرایط شـیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل بهداشتی گزارش هیأت مدیره و بازرسـین در روز پنجشـنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰ در وبسایت رسـمی کانون ناشنوایان ایران به آدرس www.incd.ir و فضای مجازی ( اینستاگرام رسمی کانون به آدرس incd.ir و کانال تلگرام کانون به آدرس incd _ir @ ) قابل مشاهده میباشد . * دستور جلسات : ۱ـ استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس ۲ـ تصويـب ترازنامه و بیلان مالـی منتهی به تاریـخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ و ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۳- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسین ۴ـ تعیین حق عضویت * ورود به جلسه مجمع عمومی با ارائه کارت عضویت معتبر ( پرداخت دو سال پیاپی حق عضویت مطابق با اساسنامه ) امکانپذیر بوده و کلیه اعضا می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ در روز یکشـنبه ساعت ۲ تا ۵ در خصوص دریافت و تمدید سالانه کارت عضویت اقدام نمایند . هیأت مدیره کانون ناشنوایان ایران